News
 

Aktuality

[CZ] Tak jako kancelářské moduly informačního systému ve firmě mají svou specifickou podobu, moduly pro řízení výroby vypadají taktéž zcela specificky. V logice výrobního procesu záleží na spolehlivé dostupnosti dat jako v žádném jiném jeho článku.
 
[CZ]
[+] otevřenost platformy
[+] komponentizované řešení bez zbytečností
[+] vysoká rychlost a odezva
[+] nízké hardwarové nároky

 
[CZ] Instalace informačního kiosku Master Touch sice proběhla již před nějakým tím pátkem, ale vzhledem ke skutečnosti, že na místě nebylo možné se připojovat k síti s internetem a celá aplikace s informacemi o obchodech a navigací pro nákupní centrum je řešena jako off-line varianta, chtěli jsme si vzít nějaký čas na pozorovací test. Testovací provoz proběhl na jedničku a tedy s hlavou vztyčenou můžeme vyjít na světlo světa.
 
[CZ] Windows Embedded POSReady 7 je operační systém, který přináší výkon platformy Windows 7 ve známém uživatelským rozhraní Windows Aero a Windows Touch, jednoduchou správou i nasazením a snadným propojením s důvěrně známým světem Windows.
 

PC or IPC?

15.08.2012 čtěte dále
[CZ] Ani navzdory krizi v posledních letech implementace MES systémů nestagnuje, naopak zdá se, že myšlenka na efektivnější řízení výroby z důvodu úsporných opatření žene tento trend ještě více vpřed. Výrobní společnosti, ve snaze optimalizovat své procesy, investují do informačních systémů nemalé částky. V minulosti však často z nedostatku dalšího kapitálu, a mnohdy možná i z nedostatku potřebných informací, nasazovaly v místech sběru dat klasické kancelářské, nebo dokonce vyřazené počítače z jiných pracovišť.
 

To expand on German market, we are looking for dynamic and trustworthy trading partner in sales area, providing services regionally or nationwide.

 

15.09.2011
 

 

For those who need something more then standard Data Collection Terminals, some hardy device operating under extreme operating conditions. We developed a TSD Touch Wall Pro. Its stainless steel housing is design to be water and dust-proof, these are requiered in rough industrial enviroments.

 

Máte představu konkrétního výrobku pro určitou cílovou skupinu, avšak podobný výrobek není na trhu? Přemýšlíte jakým způsobem zhmotnit vaši představu? Naše vývojové oddělení je schopno převést vaši ideu výrobku do reality. Podívejte se blíže na vývoj docházkového terminálu.

 
Technology is moving forward. Sale started!!!
 
strana 2/4
Zpět na přehled
 

CALL - VOLEJTE: +420 599 524 701 (6)

15.12.2023

 
06.01.2023

 
12.08.2022

 
16.06.2022

 
03.09.2021